2012.03.01- W sprawie Zarządzenia nr 98/2011 Wójta Gminy Komorniki z dnia 3 października 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki (Nr 147/2012)

Treść zarządzenia