2012.02.15 - W sprawie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komornikach (Nr 140/2012)

Treść zarządzenia