2011.11.18 - W sprawie nabycia na własność zabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy, stanowiącej działkę o nr ewid. 224/4 (Nr 122/2011)

treść zarządzenia