2011.10.09 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 91/2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP (Nr 104/2011)

treść zarządzenia