2011.06.08 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Komornikach (Nr 58/2011)

Treść zarządzenia