2011.05.05 - W sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2011-2013 (Nr 50/2011)

treść zarządzenia