2011.04.05 - W sprawie nabycia na własność działek położonych w Plewiskach o nr ewid. 1124 i 1070 (Nr 35/2011)

strona 1   strona 2