2011.03.24 - W sprawie wskazania systemu wykonywania czynnosci kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych (Nr 32/2011)

treść zarządzenia