2011.03.04 W sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicz

treść zarządzenia załącznik załącznik