2011.02.09 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych (Nr 19/2011)

treść zarządzenia