2008.12.04 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Łęczycy o nr ewid. 86 (Nr 209/2008)

treść zarządzenia