2008.11.26 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (Nr 208/2008)

treść zarządzenia