2008.10.02 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (Nr 193/2008)

treść zarządzenia