2008.02.25 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 129/08)

Zarządzenie Komisji nr 129.doc