2008.02.14 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych oraz nadania jej regulaminu pracy (Nr 126/08)

zarządzenie nr 126 z 14.02.2008r..doc