2008.02.04 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Komornikach ( Nr 123/08)

treść zarządzenia