2008.05.05 - W sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2008-2010 (Nr 148/2008)

148 plan wykorzystania zasobu gminnego.DOC