2008.06.17 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Wirach (Nr 160/2008)

zarz. 160.DOC