2009.09.09 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyceny wartości nieruchomości

Komorniki 07.09.2009r.

PL.3410-19/09

 

 

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych określający wzrost wartości nieruchomości w wyniku podziału dla działek o:

 

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

WYCENA EKSPERT

Ewa Banaś, Anna Poszyler

Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 84

60-628 Poznań

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 04.10.2009r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

 

 

1

WYCENA EKSPERT

Ewa Banaś  Anna Poszyler Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 84,  60-628 Poznań

 

100,00 pkt - najniższa cena

 

2

„ANWO”-NIERUCHOMOŚĆ

BIURO WYCEN, OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

I USŁUG MAJĄTKOWO-KONSULTINGOWYCH

61-058 Poznań ul. Sośnicka 10

 

 49,09 pkt

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda