2007.11.05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap)

Komorniki 2007-10-30

 

PL.3410-24/2007

 

 

według rozdzielnika

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu UZP nr ogłoszenia: 198937-2007 „Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ul. Głuchowskiej”

 

 

 

                Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm) zostaje unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ul. Głuchowskiej. Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, że w dniu 29.10.2007 r., na dzień przed upływem terminu otwarcia ofert, pracownik biura podawczego omyłkowo otworzył jedną z ofert, które wpłynęły na przedmiotowy przetarg. W związku z unieważnieniem postępowania zwracamy Państwu złożoną przez Państwa ofertę.

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje:

1.       według rozdzielnika

2.        a/a

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

sprawę prowadzi:

Katarzyna Kubinek-Waliszka

tel. 8100641