2006.11.24 - wyniki postępowania na dostawę PIXU i PAXU dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Łeczycy, gm. Komorniki

Łęczyca, dnia 2006-11-24

 

 

 

 

 

 

oznaczenie sprawy  3410/01/06

 

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „ŁĘCZYCA” sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 14-11-2006 dokonało wyboru oferty na dostawę koagulantów żelazowego i glinowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Łęczycy.

W postępowaniu przetargowym złożono 1 ofertę cenową:

·        KEMIPOL sp. z o.o. 72-010 Police ul. Kuźnicka 6  - cena oferty netto – 148.848,- złotych.

W postępowaniu przetargowym w którym kryterium stanowiła cena wybrano ofertę firmy KEMIPOL sp. z o.o.

Dziękujemy, za złożenie oferty i udział w przetargu.

 

 

Z poważaniem:

 

/-/ mgr inż. Piotr Wróblewski

Prezes PUK „Łęczyca” Sp. z o.o.