2006.11.16 - Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn. "Budowa odcinka tranzytowego przy drodze Chomęcice - Rosnowo”

 

 

Komorniki, dnia 16.11.2006 r.

WI 3410-3-9/06

L.dz. 5351/2006

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Budowa odcinka tranzytowego przy drodze Chomęcice - Rosnowo” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Budownictwa Ogólnego inż. Stefan Henschke z siedzibą w Opalenicy ,ul. Półwiejska 19

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

                                                                             inż. Aleksander Klemczak

                                                                            Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 

 

Rozdzielnik:

1.      „Ciepłownik” Sp. z o.o. , 62-064 Plewiska, ul Grunwaldzka 475

2.      PRIB „Poznań” Sp. z o.o., 61 – 806 Poznań, ul. Św.Marcin 67

3.      Zakład Budownictwa Ogólnego inż. Stefan Henschke, 64-330 Opalenica,                     ul. Półwiejska 19

4.      Urząd Gminy Komorniki

WI a/a