Uchwała Nr XLII/369/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XLII/369/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XLII/369/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (wersja edytowalna)
zał do uch.369
zał do uch.369 (wersja edytowalna)
Imienne wyniki głosowania.