Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. widykacji i ksiegowości.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. windykacji i ksiegowości w referacie podatkowym.