Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej.

Informacja o wynikach naboru - Referat Podatkowy