Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Zastępcy Wójta Gminy Komorniki - Tomasza Stellmaszyka

Oświadczenie majątkowe - Z-ca Wójta Tomasz Stellmaszyk