2020.04.07 - zawiadomienie o wyniku postępowania na Przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Plewiska na działkach o numerach ewidencyjnych 1080/3, 1091/17, 1093

dot. postępowania na Przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Plewiska na działkach o numerach ewidencyjnych 1080/3, 1091/17, 1093 w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze 2KD-D w Plewiskach”

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.04.2020 r.