2020.01.20 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych... (Zarz. Nr 155/2020).

Treść zarządzenia