Lp. 178 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. Łęczyckiej

UCHWAŁA NR XIV/107/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 września 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 19 września 2019 r., poz. 7888.

 

tekst uchwały

załącznik graficzny