Lp. 177 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulic: 1 Maja i S. Stawnego.

UCHWAŁA NR XIV/106/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 września 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 18 września 2019 r., poz. 7862.

 

tekst uchwały

 

załącznik graficzny