2019.09.24 - Informacja o unieważnieniu postępowania na Budowę ul. Miętowej w m. Plewiska – etap II wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Miętow

 

informacja o unieważnieniu postępowania - 24.09.2019 r.