Postanowienie Nr 444/2019 Komisarza Wyborczego W Poznaniu I w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Komorniki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzecz

treść postanowienia