Postanowienie Nr 433/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Komorniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzi

treść postanowienia