Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

treść dokumentu

załącznik  Nr 1 - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

załącznik Nr2- druk- zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa