Lp. 176 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Sosnowej

 

UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 maja 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5 czerwca 2019 r., poz. 5557.

 

tekst uchwały

załącznik graficzny