Lp. 175 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowej

UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 maja 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5 czerwca 2019 r., poz. 5553.

 

tekst uchwały

załącznik graficzny