2019.06.11 - W sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim (Zarz. Nr 58/2019).

Treść zarządzenia