Lp. 174 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela

 

 

UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 14 maja 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 24 maja 2019 r., poz.. 5178

 

tekst uchwały

załącznik graficzny