Lp. 173 - Miejscowy plan zagopspodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i Granicznej

Miejscowy plan zagopspodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i Granicznej

 

UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 maja 2019 r., poz.. 4751

 

tekst uchwały

załącznik graficzny