Lp. 172 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina -Plewiska 

 

UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 maja 2019 r., poz.. 4750

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu