Lp. 171 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Krętej.

 

UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 marca 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz.. 3741

 

tekst uchwały

załącznik graficzny