Lp. 170 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Kolejowej.

 

UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14 stycznia 2019 r., poz.. 658

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu