Załącznik do deklaracji DT-1 - obowiązuje od 01.01.2019 r.

Deklaracja DT-1/A