Lp. 169 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i Grabowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i Grabowej.

 

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 grudnia 2018 r., poz.. 10236

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu