Petycja dotycząca budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Skórzewem a Plewiskami.

Treść petycji

Pismo do wnoszących petycję 

Pismo do Urzędu Miasta Poznania

Pismo do Urzędu Gminy Dopiewo

Odpowiedź od Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

Odpowiedź od Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dopiewo

Odpowiedź na petycję 

Pismo do Urzędu Miasta Poznania