Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 r.

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach w 2016 r.