Katarzyna Zakrzewska - Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. - oświadczenie majątkowe

Katarzyna Zakrzewska - Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp.  z o.o. - oświadczenie majątkowe