Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2015 r.

W 2015 r. do urzędu gminy Komorniki nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia  11 lipca 2014 r.