Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach -oświadczenie majątkowe

Halina Piątek dyrektor szkoły

Halina Piątek dyrektor szkoły - od 01.09.2016 r.  emerytura