Bożena Czaińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach- oświadczenie majątkowe

Bożena Czaińska- dyrektor szkoły podstawowoej